Follow     

บทความ


คำว่า "พ.ร.บ." ที่เราเสียกันทุกปี คืออะไร และเราได้อะไรบ้าง วันนี้ ADMIRE มีคำตอบมาฝากทุกคนค้าาาา

Cr:Tip insure
ให้คำปรึกษาเรื่องรถมือสองฟรี ที่
LINE ID: @admirecar หรือคลิก https://goo.gl/dJHUhu"พ.ร.บ." คือ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
ซึ่งกฏหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกัน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
ที่กฎหมายกำหนดให้ยานพาหนะทางบกทุกประเภทที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก
ต้องทำประกันภัยประเภทนี้เพื่อให้ความคุ้มครองกับตัวบุคคลที่ได้รับผลจากอุบัติเหต ุ
โดยไม่คำนึงถึงว่าบุคคลที่ไ ด้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุเหล่านั้นจะเป็นผู้ที่กระทำความผิดหรือไม่
ซึ่งกฎหมายจะให้ความคุ้มครองต่อตัวคู่กรณีและผู้เอาประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุในรูปแบบของเงินชดเชยและค่ารักษาพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าไม่ซื้อ พ.ร.บ. ล่ะจะได้มั้ย?

ไม่ได้ครับ เพราะต้องใช้ประกอบการต่อทะ เบียนรถยนต์ หรือ การต่อภาษีรถยนต์ประจำปี
ตามที่กฏหมายบังคับให้รถทุก คันต้องทำ โดยสามารถต่อก่อนล่วงหน้าได ้ไม่เกิน 3 เดือนครับ

หากรถยนต์ของเราไม่มี พ.ร.บ. มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
และเจ้าของรถต้องเก็บรักษาหลักฐานการมีประกันนี้ไว้พร้อมแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกเวลาที่ใช้รถยนต์ด้วยี"เราจะได้อะไรจากการซื้อ พ.ร.บ. บ้างล่ะ"

พ.ร.บ. ให้ความคุ้มครองความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับบุคคลเท่านั้น ไม่คุ้มครองความเสียหายอื่นใด ทั้งสิ้น
พูดง่ายๆ คือ คุ้มครอง "คน" ไม่คุ้มครอง "รถ" นั่นเองครับ 

โดย มีวงเงินคุ้มครอง ดังนี้
1. ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 80,000 บาท ต่อคน
2. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อคน
3. เงินชดเชยรายวัน (ผู้ป่วยใน) ไม่เกิน 200 บาท ต่อวัน (ระยะเวลารวมไม่เกิน 20 วัน) 
4. วงเงินความคุ้มครองต่อครั้ง  ไม่เกิน 5,000,000 บาท"เคลม ยุ่งยากมั้ย?"

เคลมง่าย เซฟขั้นตอนไว้เลยนะครับ (จะได้ไม่พลาด)

1. แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อลงบันทึกประจำวัน
2. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล (เมื่อการรักษาเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมขอเอกสารจากโรงพยาบา ลด้วยนะ)
2.1 ใบรับรองแพทย์
2.2 ใบเสร็จรับเงิน
3. นำส่งเอกสารต่อบริษัท ประกันภัยที่ซื้อ พ.ร.บ. เพื่อขอเบิกค่ารักษาพยาบาล ดังนี้
3.1 บันทึกประจำวันของเจ้าหน้าท ี่ตำรวจ
3.2 ใบรับรองแพทย์
3.3 ใบเสร็จรับเงิน
3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ